REGULAMIN KARTY VIP „Jubiler Wojciech Araszkiewicz”

1. WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL RABATOWEJ „KARTY VIP”.
Wystawcą i właścicielem KARTY VIP „Jubiler Wojciech Araszkiewicz” jest firma Wojciech Araszkiewicz z siedzibą przy ul ul. Wyzwolenia 41/u1, 70-531 Szczecin, Polska.

2. NABYCIE KARTY VIP „Jubiler Wojciech Araszkiewicz”
Nabycie KARTY VIP następuję w salonie przy ul. Wyzwolenia 41/u1 w Szczecinie. Warunkiem otrzymania karty jest udokumentowanie (paragony, faktury) dokonanych zakupów.

3. OPŁATY ZA WYDANIE KARTY VIP.
WKlient spełniający warunki zawarte w pkt. 3 otrzymuje KARTĘ VIP nieodpłatnie, w momencie złożenia wypełnionej zgody na udział w programie karty rabatowej lub drogą pocztową w okresie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od złożenia takiego wniosku.

4. UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY RABATOWEJ
1) Posiadacz karty rabatowej ma prawo do uzyskania rabatu na wszystkie towary oferowane przez firmę Jubiler Wojciech Araszkiewicz z wyjątkiem:
– usług złotniczych oraz naprawczych.
– sprowadzanych na specjalne zamówienie klienta (nie będących w aktualnej ofercie lecz możliwych do zapewnienia klientowi w odpowiednim terminie)

2) Wysokość rabatu jest ustalona na 5%, 10% i 15% wg wartości zakupów dla każdego uczestnika programu rabatowego.

– 5% otrzymuje każdy posiadacz karty VIP, w zależności od kwoty oraz częstotliwości dokonanych zakupów przyznawane są kolejne rabaty na 10% oraz 15%.

3) Karta rabatowa jest kartą imienną;

4) Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku zakupów dokonanych w przeszłości bez jednoczesnego okazania karty rabatowej;

5) Karta rabatowa nie może być używana przy zakupie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży;

6) Pieniężna kwota rabatu udzielana okazicielowi karty rabatowej „Jubiler Wojciech Araszkiewicz” nie może być wymieniana na gotówkę;

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe określone w formularzu zgłoszeniowym do programu rabatowego oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych prze firmę „Jubiler Wojciech Araszkiewicz” w celu prawidłowej realizacji programu karty rabatowej oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997roku „o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.);

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wystawcą i właścicielem KARTY VIP „Jubiler Wojciech Araszkiewicz” jest firma Wojciech Araszkiewicz z siedzibą przy ul ul. Wyzwolenia 41/u1, 70-531 Szczecin, Polska.

1) niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.jubileraraszkiewicz.pl

2) Firma „Jubiler Wojciech Araszkiewicz” zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu i informowania uczestników programu poprzez udostępnienie zmienionej wersji regulaminu poprzez umieszczenie jej na w/w stronie internetowej. W przypadku wprowadzenia zmian do obowiązującego regulaminu zmiany zaczynają obowiązywać od 14 dnia od wprowadzenia nowego regulaminu.

3) Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem pierwszego użycia karty rabatowej.

Po zapoznaniu się z treścią regulaminu akceptuję go oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) .